Doel

Stichting dare2give heeft als doel het ondersteunen en het verlenen van hulp aan projecten in met name Indonesië. Het eerste project dat financiële ondersteuning van dare2give krijgt is de Family Hut in Medan, Sumatra.

 

Visie

Wij richten ons er op om veel sponsoren aan ons te binden om het financiële draagvlak zo breed en stabiel mogelijk te maken. Structurele maandelijkse bijdragen zijn nodig om de maandelijkse lasten te kunnen betalen. Echter ook eenmalige giften zijn zeer welkom! Naast de maandelijkse kosten moet er gespaard worden voor grote eenmalige uitgaven.

 

Bestuur

Stichting dare2give is 3 oktober 2013 opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Desmond Gootjes (r), Mieke Wiedemeijer (m) en Adriaan van der Hoeven (l).

Desmond Gootjes: Voorzitter
Adriaan van der Hoeven: Secretaris
Mieke Wiedemeijer: Penningmeester
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning voor het werk dat zij doen voor dare2give.

 

ANBI

Stichting dare2give heeft een ANBI status. Giften aan dare2give zijn dus aftrekbaar van de belasting.
Stichting dare2give is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nr:58920986 en RSIN:853239034

 

Financieel overzicht

In de onderstaande overzichten kunt u lezen hoe st dare2give er financieel voor staat.

financieel jaaroverzicht 2017

financieel jaaroverzicht 2018

financieel jaaroverzicht 2019

Czaar Peterplantsoen 4 1506 RD Zaandam
075–6573510 / 06–48191166