Doel

Stichting dare2give heeft als doel het ondersteunen en het verlenen van hulp aan projecten in met name Indonesië. Het eerste project dat financiële ondersteuning van dare2give krijgt is de Family Hut in Medan, Sumatra.

 

Beleidsplan in het kort

De stichting heeft als voornaamste doel een kindertehuis in Sumatra financieel te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Naast de huur, g/w/l, belastingen, betaalt de stichting de boodschappen, schoolgeld, schooluniformen en de inventaris.

De stichting heeft voldoende trouwe vaste sponsors om in de basisbehoeften van het kindertehuis te kunnen voorzien. Daarnaast ontvangt de stichting incidentele giften van particulieren en kerken. Om extra inkomsten te ontvangen organiseert het bestuur diverse activiteiten zoals benefietdiners, fietstochten, speurtocht, kledingparty's, workshops sieraden en het verkopen van amandelstaven en oliebollen.

Eind 2019 heeft de stichting grond gekocht met het doel om een nieuw kindertehuis te bouwen. Bij regenval was er vaak wateroverlast waardoor de inboedel beschadigd raakte. De nood was hoog. Omdat de middelen vanuit de vaste sponsors, de diverse activiteiten en het spaargeld niet toereikend waren om een nieuw huis te bekostigen, heeft het bestuur fondsen aangeschreven. Tientallen fondsen en organisaties gaven mooie bijdragen. Enkele mensen doneerden een groot bedrag. Daarnaast waren er sponsoracties van individuen en haalden we geld op met eigen acties.

In de loop van 2022 bleek er voldoende geld te zijn gedoneerd om groen licht te geven voor de bouw van een nieuwe kindertehuis aan de rand van Medan. In september 2022 kwam de bouwvergunning en gingen de bouwvakkers aan het werk.

Fast forward naar 2024. Het kindertehuis is opgeleverd en half februari zijn de staf en kinderen verhuisd naar hun prachtige nieuwe onderkomen. Een droom is uitgekomen. 

 

Bestuursleden

Stichting dare2give is 3 oktober 2013 opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Desmond Gootjes (r), Mieke Wiedemeijer (m) en Adriaan van der Hoeven (l).

Desmond Gootjes: Voorzitter
Adriaan van der Hoeven: Secretaris
Mieke Wiedemeijer: Penningmeester
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning voor het werk dat zij doen voor dare2give.

 

ANBI

Stichting dare2give heeft een ANBI status. Giften aan dare2give zijn dus aftrekbaar van de belasting.
Stichting dare2give is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nr:58920986 en RSIN:853239034

 

Financieel overzicht

In de onderstaande overzichten kunt u lezen hoe st dare2give er financieel voor staat.

Financieel jaaroverzicht 2022

Financieel jaaroverzicht 2021 en publicatie ANBI

financieel jaaroverzicht 2020

financieel jaaroverzicht 2019

financieel jaaroverzicht 2018

financieel jaaroverzicht 2017

Gashouder 64 1506 GW Zaandam